Elpida Georgitsi

Elpida Georgitsi

#4 Mölndals kommunlista

#8 Göteborgsområdets riksdagslistan

Jag heter Elpida Georgitsi, mamma till en underbar dotter och är ombudsman på Kommunal. Jag kandiderar till kommunfullmäktigelistan för att förbättra välfärden, både utifrån medborgarperspektivet samt arbetstagarperspektivet.

Därför ställer jag upp

Våra skattemedel som går till välfärden ska stanna i välfärden och inte gå till vinstutdelningar. Skolan och förskolan behöver mer resurser, äldreomsorgen behöver mer resurser och kompetensförsörjningsbehoven är enorma den närmsta tiden. Det är dax att investera i välfärden och välfärdsarbetarna,

Elpida Georgitsi

#4 Mölndals kommunlista

#8 Göteborgsområdets riksdagslistan

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver