Emelie Gillberg

Emelie Gillberg

#11 på Kungälvs lista

Jag heter Emelie Gillberg jag är Undersköterska inom äldreboende, jag arbetar också som arbetsmiljösamordnare för Kommunal.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till fullmäktigelistan för att jag vill kunna vara med att påverka, speciellt välfärden. Mina hjärtefrågor handlar om arbetsmiljö och vård och omsorg.
Jag vill vara med och arbeta för att förbättra villkoren för medarbetare inom vård och omsorg, detta i sin tur för att ytterligare säkra en god omsorg för våra äldre.

Emelie Gillberg

#11 på Kungälvs lista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver