Emelie Gulliksson

Emelie Gulliksson

#18 Kommunlistan i Hudiksvall

Jag är 34 år, feminist, socialdemokrat, billackerare och arbetar idag på LO-distriktet i Mellersta Norrland.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige då det är viktigt att de fackliga organisationerna representeras i politiken. Att arbetares vardag får uppmärksamhet och respekteras för yrkeskunskaperna som vi besitter. Utan oss stannar Sverige.

Därför ställer jag upp

Jag har varit fackligt aktiv som skyddsombud och vice ordförande i vår IF-metall klubb på bilföretaget jag tidigare arbetade på.
Jag brinner för jämställdhet, rättvisa villkor på arbetsmarknaden, arbetsmiljö och att unga får rätt start i arbetslivet.
Vi behöver en levande kommun där infrastrukturen fungerar och fortsätter utvecklas för att människor ska ha jämlika villkor och förutsättningar i Hudiksvall.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hudiksvall ska vara ett självklart val där gammal som ung väljer att bosätta sig och där industrier väljer att etablera sig.

Emelie Gulliksson

#18 på Kommunlistan i Hudiksvall

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst;

Frågor vi driver