Emelie Nilrikson

Emelie Nilrikson

#13 Falköpings Kommunlista

Jag heter Emelie och är 3 barns mamma och undersköterska samt fackligt aktiv. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att förbättra välfärdens arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Därför ställer jag upp

Har arbetat fackligt i 4 år och insett att vi som arbetar i kommunen är extremt beroende av politiska beslut. Våra politiker är våra arbetsgivare. Välfärden har sina brister både inom vård och omsorg men även skola. Jag kommer alltid kämpa för högre grundbemanning i vården och avskaffa de delade turerna. Mer pedagoger i skolan och mindre barngrupper.

Emelie Nilrikson

#13 Falköpings Kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver