Erik Bergsten

Erik Bergsten

#10 på Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg

Erik Bergsten 58 år ordförande i pappers avd 72 Ställdalen, är gift och har två barn på 18 och 22 år.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att göra det bästa för Ljusnarsbergs kommun. Jag brinner för frågor inom vård och omsorg mm.

Erik Bergsten

#10 på Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Få bort delade turer inom vården och rätt till heltid för dem som vill, samt få mer personal inom vård och omsorg.

Frågor vi driver