Erik Hedlund

Erik Hedlund

#60 på Solnas kommunfullmäktigelista

Hej!
Erik Hedlund heter jag. Arbetande vårdare inom LSS i Stockholms Stad, aktiv inom Kommunal, politiskt aktiv och bosatt i Solna.

Därför ställer jag upp

Vi hårt arbetande människor i vardagen har behov av konkret sakpolitik som gör tillvaron i samhället hållbar oavsett ålder, att vår tillit till samhällskontraktet är god. Jag arbetar för att vi ska ha ett hållbart och meningsfullt arbete att gå till, en meningsfull fritid tillsammans med nära och kära, att framtida generationer har hållbara förutsättningar. Att vård, förskola, äldreomsorg och levnadsmiljö åt våra barn som ska bygga Sverige och människorna som bygger och har byggt Sverige är omsorgsfull. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Där är hållbara människor hela svaret.

Erik Hedlund

#60 på Solnas kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • stärka vården och omsorgen;ta bort de otrygga anställningarna
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Frågor vi driver