Erik Persson

Erik Persson

#3 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Jag heter Erik Persson, är facklig ombudsman på Seko och kandiderar till Regionfullmäktige i Stockholms län. Stockholmarna förtjänar en välfungerande tunnel- och pendeltågstrafik med goda arbetsvillkor.

Därför ställer jag upp

Konsultnotor, skrytbyggen, nedskärningar och försäljningar av våra gemensamma tillgångar ska bli ett minne blott. Vi som bor och arbetar i Stockholmsregionen förtjänar en tillgänglig och välfungerande kollektivtrafik för att kunna ta oss till och från arbetet. Vi förtjänar en vård som kan tillgodose våra behov om vi blir sjuka. Den ska vara tillgänglig och finnas på lika villkor för alla stockholmare, oavsett var man bor eller vad man tjänar. Marknadskrafterna har gjort sitt, det är dags för politiken att ta ansvar – för stockholmarnas behov och för de anställdas arbetsvillkor.

Erik Persson

#3 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver