Felix Finnveden

Felix Finnveden

#5 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 4 Östra Söderort

Jag heter Felix Finnveden,. Jag jobbar som personlig assistent och är fackligt aktiv i Kommunal. Jag ger mig in i politiken för att jämna ut klassklyftorna i välfärden.

Därför ställer jag upp

Det är min övertygelse att samhället både kan och ska vara jämlikt. Fackföreningsrörelsen spelar en central roll i det arbetet, men för att få verklig genomslagskraft för våra krav måste fackligt aktiva även ta politiska uppdrag.

När vi bygger politiken på erfarenheterna hos vanligt folk blir reformerna förankrade och starka. Jag är personlig assistent och Kommunalare och för mig står därför välfärden högst upp på prioriteringslistan. De som jobbar med människor måste få bättre villkor både på jobbet och i vardagen. Om de otrygga anställningarna i välfärden minskar ökar kvalitén i välfärdsservicen.

Felix Finnveden

#5 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 4 Östra Söderort

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver