Fredi Younes

Fredi Younes

#18 på Kommunlistan i Falun

Mitt namn är Fredi Younes och arbetar på en högstadieskola i Falun! Jag kandiderar till kommunfullmäktige då jag ser brister i fritidssysselsättningar för barn och unga och önskar vara med och påverka till det bättre!

Därför ställer jag upp

Jag heter Fredi Younes och är 28 år.
Jag vill arbeta med och för människor.
Därför har jag en socialpedagogisk utbildning och har läst till samtalsterapeut.

Jag arbetar som samordnare i ett team med socialpedagoger på en skolan i Falun.
Som medborgare i Falun har jag sedan år 2000 upplevt och sett orättvisor som för mig som vuxen är allt
annat än tänkbart.

Vissa stunder och situationer som jag upplevde som barn får mig idag att undra om det verkligen var på riktigt.

När orättvisorna är som värst och barn inte får delta i samma aktiviteter på grund av att föräldrarna har det sämre ställt, så får det mig att bli förbannad.
När jag som vuxen återigen blev dåligt behandlad tänkte jag:
– Nu får det vara nog.

På arbetsplatsen hade jag Kommunal att vända
mig till. Jag kände mig glad över att det finns rättvisa, men att det kräver att vi behöver organisera oss!
Min företrädare bevisade att fackligt anslutna visst kan få rättvisa och inte behöver känna sig ensamma på arbetsplatsen.

Det fick mig att värva alla mina kollegor på
arbetsplatsen och en dag även bli arbetsplats- och skyddsombud.
Jag står för allas lika rätt till rättvisa anställningsvillkor och arbetsförhållanden.

Jag tror på att vi gemensamt kan göra skillnad genom att
fortsätta utbilda och stärka Kommunals medlemmar runt om i landet.
På så vis kan alla få känna sig som en del av arbetet runt omkring oss.

Jag tror därför på att organisera oss och gemensamt arbeta för ett rättvist samhälle där alla får vara med, barn som vuxna!

Fredi Younes

#18 på Kommunlistan i Falun

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver