Fredric Bergstedt

Fredric Bergstedt

#10 på Regionlistan i Gävleborg
#9 på Kommunlistan i Sandviken

Jag heter Fredric och är småbarnsförälder och industriarbetare. kandiderar till Regionfullmäktige Gävleborg för att jag vill verka för en likvärdig infrastruktur och samhällsbyggnad mellan stad och landsbygd. Jag kandiderar till kommunfullmäktige Sandviken för en levande landsbygd.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till kommunfullmäktige Sandviken för en levande landsbygd där en återuppbyggnad av välfärden i framtiden ska vara möjlig.

Att alla oavsett förutsättningar ska ha möjlighet att bo och verka på landsbygden med möjlighet att nå och ta del av den sociala service som finns i dagens samhälle.

Detta är samma anledning för min kandidatur till regionfullmäktige Gävleborg där jag i första hand verkar för infrastruktur och samhällsbyggnad.

För att göra en levande landsbygd möjlig behövs en infrastruktur som fungerar och en förnyelse av samhällsbyggnaden.

Fredric Bergstedt

#10 på Regionlistan i Gävleborg
#9 på Kommunlistan i Sandviken

Jag kommer driva att:

  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Öka resurserna till välfärden
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst;

Frågor vi driver