Fredrik Bruhn

Fredrik Bruhn

#8 Kommunfullmäktige Luleå

Jag heter Fredrik Bruhn och är fackligt förtroendevald för Seko. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att stärka våra välfärdssystem och ge vanligt folk en röst i politiken.

Därför ställer jag upp

Jag är övertygad om att vi behöver starkare fackligt inflytande i politiken. Genom att fler fackligt aktiva tar plats i de beslutande församlingarna skapar vi också förutsättningar att tillsammans driva den politik som våra medlemskollektiv behöver – där ett värdigt välfärdssamhälle med skola, vård och omsorg och starka trygghetssystem prioriteras.

Fredrik Bruhn

#8 Kommunfullmäktige Luleå

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • Öka resurserna till välfärden
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver