Fredrik Francke

Fredrik Francke

#9 på Gnosjö kommunlista

Jag heter Fredrik Francke och arbetar på en ståltrådsindustri i Värnamo. Jag bor i Gnosjö där jag är arbetarekommunens ordförande.

Därför ställer jag upp

De facklig-politiska frågorna är viktiga för mig. Det handlar om att kunna ha barnomsorg de tider man arbetar, att man får en pension man kan leva av när arbetslivet är slut, men också om hur våra barn och barnbarn kommer att få det – vilka anställningsformer de kommer att få och om de har rätt till heltid.

Det är även viktigt med en gemensamt finansierad välfärd, där vinsterna ska stanna i verksamheten.

Som facklig agitator är jag ute och pratar med våra medlemmar om dessa frågor, och jag har haft många mycket givande samtal. Jag ser på våra medlemmar att de också tycker detta är viktigt.

Fredrik Francke

#9 på Gnosjö kommunlista

#10 på Jönköping läns regionlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver