Fredrik Öberg

Fredrik Öberg

#27 på Norrbottens regionfullmäktige

Jag heter Fredrik Öberg och jobbar som rörmokare. Jag är även fackligt förtroendevald och kandiderar till regionfullmäktige för att kämpa för arbetares rättigheter och en sund arbetsmarknad.

Därför ställer jag upp

Genom mitt fackliga engagemang i Byggnads har jag fått uppleva hur orättvist människor kan behandlas på jobb och i samhället. Arbetare utnyttjas under hemska villkor och kastas bort när de inte längre är lönsamma. Dagens unga jobbar i otrygga vikariat och visstidsanställningar samtidigt som lönen knappt räcker för att skaffa en egen bostad. Det är inte värdigt att vi driver ett samhälle som inte ger människor hopp om framtiden.

Fredrik Öberg

#27 på Norrbottens regionfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • sätta upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet

Frågor vi driver