Frida Christensen

Frida Christensen

#5 på Kronobergs regionlista

Genom Handels förstod att jag kunde påverka framtiden, och mitt eget arbetsliv. Jag bor i Alvesta kommun och jag är engagerad såväl i föreningslivet som i politiken. Jag kämpar för ett jämlikt arbetsliv, och backar andra kvinnor så fort jag har möjlighet.

Därför ställer jag upp

Genom mitt engagemang i Handels fick jag möjligheten att ta del av folkbildning och det var där jag för första gången kom i kontakt med begreppet; ojämlikhet skadar på allvar dig själv, dina barn och landet du bor i. Boken som börjar så, och som delades ut vid en av mina första fackliga utbildningar säger bland annat: ”Säg mig hur stora inkomstskillnaderna är i ditt land, och jag ska säga dit hur stora samhällsproblemen är. Ju mer jämlikt ett land är, desto mindre tycks problemen bli”. Jag är helt övertygad om att det stämmer! Det är stora ord som jag bär med mig varje dag.

Frida Christensen

#5 på Kronobergs regionlista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • fortsätta kämpa för heltid som norm, särskilt inom de kvinnodominerade yrkesområdena
  • stå upp för ett jämställt arbetsliv inte bara inom olika branscher utan också mellan kön

Frågor vi driver