Frida Granath

Frida Granath

#2 på Finspångs kommunfullmäktige lista.

Jag är 38år och bor i Finspång. Jag är undersköterska och har erfarenhet av att jobba fackligt i Kommunal.  Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden och arbetsvillkoren för personalen.

Därför ställer jag upp

Det är viktigt att fackliga finns representerade inom politiken för att kunna forma och utveckla det som finns nära oss i samhället och vardagen. Mitt politiska engagemang började i att vilja att påverka arbetsvillkoren för personalen i de kommunala verksamheterna med trygga anställningar och bra arbetsmiljö.

Vi behöver en jämställd arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Där alla har samma möjligheter att komma i arbete, där alla har bra arbetsvillkor och där alla orkar arbeta fram till pension. Jämställdhetsfrågorna måste fortsätta vara i fokus, utvecklas och stärkas.  Jag vill se ett solidariskt samhälle, en stark demokrati och ökad jämlikhet. Jag vill se välfärd som ger vård efter behov och som ser till att skattepengar stannar i vårt välfärdssystem.

Frida Granath

#2 på Finspångs kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Höja pensionen för vanligt folk.

Frågor vi driver