Gerardo Alas

Gerardo Alas

#6 Kommunlistan

#23 Regionlistan

#28 Riksdagslistan

Jag heter Gerardo Alas och bor i Kungshamn Sotenäs kommun. Jag har familj, fru och två vuxna barn.

Jag  jobbar som linjeansvar och maskinoperatör på Marenor AB i Kungshamn. Jag är medlem i Livsmedelsarbetareförbundet och har jobbat fackligt sedan 1998. Det har varit en fantastik fin resa och skapa mig mycket kunskap och erfarenhet i arbetslivet för att hjälpa medlemmar på arbetsplatsen.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar för att jag vill påverka och förbättra villkoren i arbetslivet där alla ska känna sig trygga och rättvist behandlade på sin arbetsplats. Jag vill arbeta för jämlikhet och jämställdhet i samhället, där alla människor är lika mycket värda och har rätt till arbete, utbildning och vården. Jag är socialdemokrat för att jag tror på demokratin och människors rättigheter.
En trygg välfärd i Sverige för att nya generationer ska känna sig trygga och säkra för att bo i landet som vi bygger nu.

Gerardo Alas

#6 Kommunlistan

#23 Regionlistan

#28 Riksdagslistan

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver