Giselle Iskandar

Giselle Iskandar

#15 på Växjös kommunlista

Jag heter Giselle Iskandar, bor i Växjö
och jobbar som verksamhetsassistent på Handelsanställdas förbund Avd 9 i Växjö.

Därför ställer jag upp

Vi påverkas av politiska beslut, politiken påverkar både vårt privat och arbetsliv. Ett politiskt engagemang behövs för att vi arbetare ska få bättre villkor som medborgare. Ingen ska behöva känna oron över morgondagen. Jag vill att alla ska kunna få möjlighet till en trygg anställning oavsett ålder, att alla ska ha en trygg arbetsmiljö och schyssta villkor på sina arbetsplatser. Våra kroppar ska orka hålla tills man går i pension och även efter och att alla arbetare ska ha en bra pension att kunna leva på. Tryggheten i vardagen är en självklarhet för oss alla.

Giselle Iskandar

#15 på Växjös kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver