Göran Molin

Göran Molin

#8 på Kramfors Kommun fullmäktige lista

Jag heter Göran Molin och är gift och har två barn. Jag jobbar som Truckförare och är förtroendevald inom GS facket. Jag kandiderar till Kramfors Kommunfullmäktige för jag kämpar för schysta villkor på våra arbetsplatser.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till Kramfors Kommunfullmäktige för att Svenska kollektivavtal ska finnas på varje arbetsplats. För att säkerställa att vi har schysta villkor på arbetsplatserna och att våra skyddsombud får arbeta för att vi alla kommer hem efter våra arbetspass. Kollektivavtalen ger oss också en trygghet med pensionsavsättningar och försäkringar.
Jag vill även jobba för att vi ska bygga våra bostäder i mer miljövänliga material och då framförallt trä som binder koldioxid och klimat smart. Genom att öka byggandet i trä kan tillverkningen av bostäderna ske nära råvaran, och på så sätt skapas fler jobb på landsbygden, inte minst i våran region.
Jag vill även att vi förbjuder vinstuttag i våran skola och att vi ska ha en skola som kan säkerhetsställa att det är ordning och studiero i genom att ge lärare och annan personal tydligare befogenheter att ingripa vid stök och oro samt införa mobilförbud på lektionstid som huvudregel.
Införa lovskola och läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Göran Molin

# 8 på Kramfors Kommun fullmäktige lista

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver