Göran Ulván

Göran Ulván

#5 på Kinda kommuns fullmäktigelista

Jag heter Göran Ulván och är metallarbetare i Rimforsa Kinda kommun. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill arbeta med arbetsmarknad och integrationsfrågor.

Därför ställer jag upp

Utbildning och integration är tillsammans med arbetsmarknadsfrågor ämnen som engagerat mig länge. Väl fungerande utbildning, såväl för unga som vuxna, hänger tätt samman med såväl integration som arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden har man med en socialdemokratisk värdegrund möjlighet att skapa rättvisa livsvillkor för medmänniskorna.

Göran Ulván

#5 på Kinda kommuns fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen.
  • Ställa om Sverige till framtidens jobb.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.

Frågor vi driver