Gun Ivesund

Gun Ivesund

#3 Kommunfullmäktige Robertsfors

jag är barnskötare och vet att det är endast genom engagemang man kan påverka det man vill förändra.

Därför ställer jag upp

För att bevara demokratin och möjligheten för alla till likvärdiga möjligheter

Gun Ivesund

#3 Kommunfullmäktige Robertsfors

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver