Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

#4 Göteborgs riksdagslista

Jag heter Gunilla Carlsson och bor i Hisings-Backa i Göteborg. Jag har tidigare arbetat inom både livsmedel och detaljhandeln och haft förtroendeuppdrag i Handels. Innan jag blev invald i Sveriges riksdag, arbetade jag på ABF i Göteborg med fackliga och politiska utbildningar. Jag kandiderar till Sveriges riksdag för att jag vill minska på klyftorna i vårt land, och arbeta för ett mer jämlikt samhälle.

Därför ställer jag upp

Som tidigare anställd inom detaljhandeln, så vet jag att problematiken med deltidsarbete, och otrygga anställningar är en viktig fråga. det är inte den enda branschen som har det så, därför vill jag fortsätta arbetet med rätten till heltid och trygga anställningar. Det livslånga lärandet är en annan viktig del. Möjligheten för alla att kunna bilda och utbilda sig under hela livet, för att växa som människa men också för att kunna ta de nya jobben som växer fram. Jag vill arbeta för ett mer jämlikt samhälle, där de som tjänar mer är med och finansierar en större del av välfärden. Jämlika samhällen är bra för alla.

Gunilla Carlsson

#4 Göteborg

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Ställa om Sverige till framtidens jobb

Frågor vi driver