Gunnel Persson Westin

Gunnel Persson Westin

#6 Jämtlands läns regionlista
#3 Krokom kommuns fullmäktigelista

Jag heter Gunnel Persson Westin och bor vid Indalsälvens strand i Dvärsätt. Jag är gift och har en 42 årig son. Jag är musiker till yrket och arbetar fackligt för Musikerförbundet. Förutom mitt intresse för facklig-politiskt arbete så är mitt stora intresse islandshästar. Jag kandiderar till Regionen för att jag brinner för kulturen samt att jag brinner för att våra medborgare ska ha en bra sjukvård och service.

Därför ställer jag upp

Syftet med min kandidatur är att jag vill utveckla regionen och glesbygden så du ska kunna leva i hela Sverige. Jag brinner för frågor som berör den ”lilla människan ” som kanske inte har en röst. Jag vill vara med och arbeta för att bryta segregationen och klassamhället och arbeta för alla människors lika värde i samhället. Det andra syftet med min kandidatur är att jag vet att kultur är en viktig del i människans utveckling och mående. Jag vill arbeta för att stärka det området och få de styrande att förstå hur kultur kan stärka människor att utvecklas med teater musik dans och sång och våga uttrycka sig i form istället för skrift. Jag kommer arbeta för att lagstadgad kultur.

Gunnel Persson Westin

#6 på Jämtlands läns regionlista
# 3 på Krokoms kommun fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.

Frågor vi driver