Gustav Gustavsson

Gustav Gustavsson

#3 på Mönsterås kommunlista

Jag heter Gustav Gustavsson och är 46 år och jobbar som Steriltekniker på länssjukhuset i Kalmar.
Jag bor i Ålem och tillhör Kommunal, Hälso-Sjukvård.

Därför ställer jag upp

Hälso och sjukvårdsfrågorna är viktiga för att alla ska få den vård som de behöver och har rätt till. 

Alla som arbetar ska ha en bra arbetsmiljö och en trygg anställning, framförallt att ha en heltid och att orka arbeta heltid.  

Skolan är viktig. De ska få de resurser som krävs – Barnen är framtiden och de måste ha rätt förutsättningar för att rustas för livet och arbetsmarknaden. 

Jag vill verka för att resurser sätts in på rätt saker och skapa bra förutsättningar för de som jobbar inom Kommun och Region.

Gustav Gustavsson

#3 på Kalmar kommunlista

#9 på Kalmars regionlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver