Håkan Alenius

Håkan Alenius

#18 på kommunlistan i Gävle

Jag heter Håkan Alenius och är aktiv inom Seko.
Jag har varit förtroendevald under lång tid som brevbärare på Posten och är sedan 2014 anställd ombudsman för Seko i Gävle. Jag sitter i kommunfullmäktige i Gävle för Socialdemokraterna sedan 2010.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att göra Gävle ännu bättre för våra kommuninvånare. Ökad jämlikhet och bra uppväxtvillkor för våra barn och unga känns särskilt viktigt för mig.

Därför ställer jag upp

Med mitt fackliga engagemang och politiska uppdrag känns det inför kommande valperiod viktigt att vi från fackföreningsrörelsen i Gävle tar ett större ansvar och ges ett inflytande kring hur offentliga upphandlingar går till i Gävle. Vi måste säkra att arbetsrättsliga villkor ställs och att det skapas rutiner för uppföljning av dessa krav.

I Gävle är det också viktigt att hela tiden ha fokus på att fler jobb skapas och att det finns bra pendlingsmöjligheter till jobb.

Våra kommunanställda måste ha bra anställningsvillkor och ges möjlighet till ständig fortbildning för att säkra framtida personalbehov och att vår kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Håkan Alenius

#18 på Kommunlistan i Gävle

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen;

Frågor vi driver