Håkan Johansson Jänkänpää

Håkan Johansson Jänkänpää

#19 Kommunfullmäktige Gällivare

Jag heter Håkan och jobbar som ombudsman åt IF Metall. Jag kandiderar till fullmäktige för att jag vill förbättra välfärden. En bättre pension, en mänskligare sjukförsäkring, en rättvis klimatomställning och att ingen ska dö av jobbet!

Därför ställer jag upp

Jag brinner för frågor som rör vår välfärd som pension och sjukförsäkringen om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen ge oss stödet vi behöver, så länge vi behöver det. Sjukdom och sjukskrivning ska inte innebära fattigdom. Idag hamnar sjuka människor i kläm, så kan vi inte ha det. Därför måste sjukförsäkringen förbättras och säkerställa att ingen hamnar utanför systemet.
När vi går i pension ska vi kunna känna oss trygga i att vi får ut en pension som är tillräcklig för ett värdigt liv. Den tryggheten ska finnas även om man varit sjuk eller arbetslös under delar av yrkeslivet. Därför behöver pensionerna bli högre, trygghetssystemen fungera och rehabiliteringen bli bättre.

Håkan Johansson Jänkänpää

#19 Kommunfullmäktige Gällivare

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver