Håkan Talberg

Håkan Talberg

#6 på Kommunfullmäktige i Karlskgoa

Jag heter Håkan Talberg och jobbar inom kemi industrin, medlem i IF Metall. Jag vill vara med och för att kunna påverka politiken.

Därför ställer jag upp

Vill vara med och påverka anställningsvillkoren för anställda. Minutstyrningen är ett exempel, materiel till svetsutbildning saknas det måste det bli en förändring på.

Håkan Talberg

#6 på Kommunfullmäktige i Karlskoga

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver