Hanan Baalbaki

Hanan Baalbaki

#24 på Göteborgs kommunlista

Jag heter Hanan Baalbaki.
Mitt yrke är stödassistent inom LSS boende i Göteborgs stad . Jag är både fackligt och politiskt engagerad i min kommun. Inom mitt fackliga uppdrag i Kommunal i Göteborgs Stad hanterar jag överläggningar, då arbetsgivaren varslar om disciplinära åtgärder mot medlemmar. Jag är kongressombud för Avdelning Väst och styrelseledamot i sektion funktionsstöd i Göteborg stad.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden och göra skillnad för vanligt folk .
Sedan 2009 då jag blev vald på min arbetsplats som arbetsplatsombud och skyddsombud är mina hjärtefrågor jämställdhet och orättvisor samt arbetsmiljö, löner och även arbetstid/schema.

Hanan Baalbaki

#24 på Göteborgs kommunlista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver