Hans Oscarsson

Hans Oscarsson

#8 på GGVVs regionlista

Hans Oscarsson 45 år och kommunalare.
Jag är undersköterska och Jobbar natt inom hemtjänsten i Gislaveds kommun.
Bor i Anderstorp och har 2 barn som är 14 och 12år.

Därför ställer jag upp

Jag är socialdemokrat för att jag brinner för att bekämpa orättvisor och utveckla samhället så att vi kan med stolthet säga att vi har ett samhälle där alla kan vara delaktiga i samhället efter sin bästa förmåga.

Jag är undersköterska till yrket och där träffar jag många människor som har tagit sin del i samhällskontraktet. De ska inte behöva känna sig otrygga på ålders höst.

Jag är fackligt aktiv i kommunal och där har jag sett tydligt att vi behöver se till att ha goda villkor för våra välfärdsarbetare för att vi ska få andra att också välja att arbeta inom våra välfärdsyrken. För vi ska lyckas leverera en heltäckande välfärdsapparat som ger ett gott liv så måste vi ha god kontroll på att pengarna hamnar där dom behövs och då kan vi inte dela ut pengarna till aktieägare.

Plånboken ska inte styra vilka som ska få ta del av vår gemensamma välfärd, utan det ska vara behovet styr det.

Alla ska känna sig fria att själv kunna välja sin framtid och känna sig trygga genom hela livet.

Jag tycker att alla är lika viktiga samhällsbygget. För att alla ska få ta del av förmånerna så måste vi alla också ta ett stort egenansvar för våra liv och inte förvänta sig att man bara har rättigheter utan också skyldigheter att göra sitt bästa i livet.

Hans Oscarsson

#8 på GGVVs regionlista

#24 på Gislaveds kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver