Helen Persson

Helen Persson

Region Skånes Nordostkretsen (Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Perstorp)

Jag heter Helen Persson är gift har två vuxna barn och tre bonusbarn.
Vi bor i en villa i Vä utanför Kristianstad.

Jag är undersköterska och aktiv i kommunal och har fått förtroendet att sitt i avdelning styrelsen.
Under denna mandatperioden är jag Vice ordförande i Miljö och Hälsoskyddsnämnden samt sitter i kommunfullmäktige i Kristianstad.

Mina intressen är att läsa , speciellt biografier.
Jag kandiderar till regionfullmäktige för en ökad sysselsättning med schyssta villkor i hela Skåne.

Därför ställer jag upp

Helen Persson

Jag kandiderar till regionfullmäktige för att jag är intresserad av de regionala utvecklingsfrågorna.
Region Skåne behöver tydligare sätta som mål att stärka utvecklingen för vår flerkärniga struktur, hela Skånes utveckling behövs likvärdigt för att ge tyngd åt hela vår regions tillväxt.
Utvecklingsfrågor måste gå hand i hand med ett ytterligare fokus på att skapa jämlika och jämställda arbetstillfällen med schyssta arbetsvillkor.
Är även intresserad av kollektivtrafiksfrågor.

En välutvecklad kollektivtrafik ska finnas oavsett vart i Skåne man bor.

Som kommunalare kommer jag även att lägga mycket fokus på att stärka det facklig-politiska arbetet inom region Skåne

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning

Frågor vi driver