Helén Pettersson

Helén Pettersson

#2 på Västerbottens läns riksdagslista

Jag heter Helén Pettersson och är anställd som ombudsman på LO. Jag är tjänstledig och varit riksdagsledamot sedan 2006, och jag kandiderar för nästa period för jag har så mycket kvar att göra.

Därför ställer jag upp

Jag vill fortsätta vara med och utveckla vårt samhälle till ett tryggt, rättvist samhälle. Där alla är delaktiga, och där alla har ett jobb att gå till som inte bara är ett jobb, utan ett bra jobb som är tryggt och utvecklande. Det är viktigt att vi är många LO-medlemmar som engagerar oss politiskt – vårt perspektiv är avgörande för att bygga ett gott samhälle.

Helén Pettersson

#2 på Västerbottens läns riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • öka resurserna till välfärden
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Frågor vi driver