Helena Andersson

Helena Andersson

#4 på Kommunlistan i Säter

Jag heter Helena Andersson och bor i Säter tillsammans med min son. Jag har min anställning på PostNord i Borlänge, dock tjänstledig för uppdrag i fackförbundet Seko och engagemang i kommunpolitiken.

Därför ställer jag upp

Orättvisor är det som följt med mig som en röd tråd i mitt fackliga och politiska arbete.
Då jag började engagera mig fackligt var det för de orättvisa individuella lönerna på min arbetsplats.

Idag jobbar jag mycket med att hjälpa medlemmar som blivit sjuka eller av annan anledning fått problem på sitt arbete.

Mitt uppdrag i politiken idag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Säter känns viktigt och intressant för alla våra barns framtid.

Det fackliga och politiska arbetet går hand i hand och vi behöver gå tillsammans för allas lika värde!

Helena Andersson

#4 på kommunlistan i Säter

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Stärka vården och omsorgen
  • Öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver