Helena Ersson

Helena Ersson

#4 på Uppsala kommunfullmäktige lista.

Jag heter Helena Ersson och har varit fackligt engagerad i Kommunal under större delen av mitt yrkesliv.

Därför ställer jag upp

Under mina år som fackligt förtroendevald i Kommunal har en av mina hjärtefrågor varit jämställdhet. Möjligheten att kunna försörja sig själv genom heltidsarbete. I kvinnodominerade yrken har normen alltid varit deltid och det skapar en ojämställdhet utifrån vilket yrke du väljer. Vår arbetsmiljö påverkar inte bara tiden vi tillbringar på arbetet, det påverkar hur resten av vår vardag fungerar. Möjligheten att vara delaktig i förläggningen av arbetstiden, ha rätt utrustning och en god dialog med chefer och arbetskamrater i en fungerande organisation är viktigt för ett långt hållbart yrkesliv och en pension som går att leva på. Många av dessa saker handlar om att ansvariga politiker ger förutsättningar till chefer genom en genomförbar verksamhetsplan och budget som håller utan att de anställda får betala med sin hälsa.

Helena Ersson

#4 på Uppsala kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Höja pensionen för vanligt folk.

Frågor vi driver