Heléne Svensson

Heléne Svensson

#5 på Falköpings kommunlista

Jag heter Heléne Svensson är 57 år, bor i Falköping med min man och vi har barn och barnbarn.
Jag är undersköterska i Falköpings kommun och har just nu förmånen att vara förtroendevald i Kommunal Vänerväst. Jag är också styrelseledamot i LO-facken i Falköping.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Falköping för att jag vill vara med och påverka till en bättre välfärd med trygga anställningar och bra arbetsmiljö för alla.

Därför ställer jag upp

Syftet till att jag kandiderar är att jag vill påverka för att få en bättre bemanning inom vård och omsorg. Alla ska ha rätt till en sysselsättning som man kan försörja sig på. Vi måste se till att välfärdens resurser går till välfärden, inte till privata vinster.
Äldre och pensionärer ska rätt till ett fullgott liv med service och hjälp man behöver och en pension som man kan leva på efter ett helt yrkesliv.

Heléne Svensson

#5 på Falköpings lista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver