Henrik Wiig Pettersson

Henrik Wiig Pettersson

#3 på Kommunfullmäktige i Årjäng

#42 Regionfullmäktige i Värmland

Jag heter Henrik Wiig Pettersson och är bosatt i Årjängs kommun, medlem i Kommunal.

Jag är småbarnsförälder och jobbar inom skolan. Jag kandiderar till regionfullmäktige i Värmland och kommunfullmäktige i Årjäng. Jag tycker att det är viktigt att välfärden utvecklas och att arbetsvillkoren för arbetare är lika i såväl i stad som i glesbygd.

Därför ställer jag upp

Hela länets utveckling är viktig för vår välfärd i Värmland. Sjukvården måste vara jämlik och fungerande oavsett var man bor. Infrastrukturen måste utvecklas för att folk ska ha jämlika villkor och förutsättningar för att kunna arbeta oavsett var man väljer att bosätta sig i Värmland. Jag tycker att Årjängs kommun är en fantastik kommun att bo och verka i och jag vill vara med i utvecklingen mot framtiden. Årjängs kommun har ett fantastiskt läge med gott om handel och industrier som växer och skapar arbetstillfällen. Årjängs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett självklart val där gammal som ung väljer att bosätta sig och industrier väljer att etablera sig.

Henrik Wiig Pettersson

#3 Kommunfullmäktige i Årjäng

#42 Regionfullmäktige i Värmland

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Se till att anställda känner trygghet i sin anställning inom kommun och region. Se till att hela regionen utvecklas och inte bara enstaka orter. Se till att välfärden utvecklas och inte avvecklas.

Frågor vi driver