IngaLill Sjöblom

IngaLill Sjöblom

#4 på Uppsala läns Riksdags lista.

Jag heter Inga-lill Sjöblom ,bor i Vänge straxt utanför Uppsala och jobbar som boendeassisten inom LSS -omsorgen så mitt fackförbund är Kommunal där jag har varit förtroendevald sen 1999 .

Därför ställer jag upp

För mig är facklig-politisk samverkan oerhört viktigt och för att det ska fungera så måste vi fackliga vara med i politiken och påverka, därför kandiderar jag till Sveriges riksdag. Jag tror på politiken som redskap till att förändra vardagen för vanliga människor.

Jag vill minska klyftorna i vårt land och arbeta för ett mer jämlikt samhälle.

IngaLill Sjöblom

#4 på Uppsala läns Riksdags lista.

Jag kommer driva att:

  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet.

Frågor vi driver