Inger Körstig

Inger Körstig

#33 på Kommunlistan i Säter

Jag heter Inger och är en kvinna i mogen ålder som arbetar som undersköterska i Säters Kommun. Jag är även fackligt aktiv. Håller utbildningar inom både Kommunal och LO. Jag kandiderar till listan fär att få till ett mer jämlikt samhälle och jag ser bla att det saknas kandidater i alla led inom politiken som har en bakgrund från LO.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar för att representera LOs medlemmar och som kvinna i medelåldern har jag en erfarenhet. Jag ser försämringar inom arbetslivet under en längre tid. Att vi inte i dagens samhälle kan få till att alla ska kunna jobba heltid med en bra arbetsmiljö är skrämmande. Unga väljer att jobba deltid för att de inte orkar. Vi behöver förändra samhället

Inger Körstig

#33 på kommunlistan i Säter

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver