Ingrid Andreae

Ingrid Andreae

#9 Göteborgs regionlista

Jag heter Ingrid Andreae och arbetar som LO ombudsman i Västsverige. Jag kandiderar till regionen för att bidra till att förbättra samverkan mellan kommunerna och regionen.

Därför ställer jag upp

Det finns många områden där samverkan mellan kommunerna och regionen behöver förbättras. Jag vill särskilt arbeta med arbetsmarknadspolitik, miljö och klimat samt kollektivtrafik. Dessa områden känner inte av några kommun eller regiongränser. Arbetsmarknaden finns där jobb finns och där människor bor. Man måste kunna resa över regionen för att ta sig till jobbet, och då ska vi ha en bra kollektivtrafik och möjlighet att resa med bil när det är nödvändigt. Laddstolpar och parkeringsmöjligheter måste finnas. Jag vill bidra till att få en fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen på dessa områden.

Ingrid Andreae

#9 Göteborgs regionlista

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver