Isabelle Filipsson

Isabelle Filipsson

#20 på Vetlanda kommunlista

Jag är östgöte, flyttade till Småland 2008, bor utanför Vetlanda och arbetar som svarvoperatör inom tändstickstillverkning. Idag är jag förtroendevald inom både IF Metall och LO.

Därför ställer jag upp

För mig är det viktigt att vara med och påverka det jag kan förändra. I mina fackliga uppdrag har jag kunnat förhandla på arbetsplatsen och sett till att vi blir fler och därmed starkare. Allt går dessvärre inte att förändra på arbetsplatsen utan att ta hjälp av politiken vilket blivit allt tydligare de senaste åren, inte minst när det gäller arbetsrätten. Vi är för få industriarbetare i politiken och vi behöver bli fler, därför ställer jag upp i kommunvalet. De lokala frågorna måste belysas ur arbetarnas synvinkel. Möjligheten att kombinera arbete med familjeliv är viktigt för jämställdheten.

Isabelle Filipsson

#20 på Vetlanda kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver