Jack Åkerlund

Jack Åkerlund

#6 Sollefteå kommun fullmäktigelista

Hej! Jag heter Jack Åkerlund. Jag är 28 år och nybliven villaägare bosatt i en liten by som heter Näsåker. Där bor jag tillsammans med min flickvän Victoria. Till vardags jobbar jag som svetsare på en medelstor tillverkningsindustri i Sollefteå, ca 4 mil från min hemort. På min arbetsplats har jag en hel del fackliga uppdrag, däribland klubbordförande och huvudskyddsombud för IF Metall.

Därför ställer jag upp

Varför kandiderar jag till kommunvalet 2022? Under mina år som fackligt förtroendevald så har jag fått en mycket djupare förståelse för hur allting hänger ihop med starka fackföreningar och en för arbetare gynnsam politik. Ordet facklig-politisk samverkan har verkligen fått mening och innebörd för mig. Jag har engagerat mig politiskt med den insikten att det är vi arbetare som måste engagera oss och sätta agendan för den politik som vi vill ha. För inga andra kommer att föra våran tala. Det måste vi själva göra.

Jack Åkerlund

#6 på Sollefteå kommun fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.

Frågor vi driver