Jamal El-Haj

Jamal El-Haj

#3 Malmö kommuns riksdagslista

Jag är riksdagsledamot och sitter i Utrikesutskottet med ansvar för bla Global deal, Mänskliga rättigheter, Handelsfrågor, Kina, Indien, Gulf-staterna och Mellanöstern.
Facklig-politisk samverkan, har präglat hela mitt vuxna liv. Jag är stolt medlem i Socialdemokraterna och Industrifacket Metall. Jag kanderar till riksdagen för göra Sverige och världen ett bättre land att bo i.

Därför ställer jag upp

Människors lika värde är grunden för ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle.

Människor oavsett sitt ursprung, religion eller hudfärg ska ha samma rättigheter och möjligheter, alla ska ha rätt till arbete, en bra bostad och ett drägligt liv. Respekt, tillit och inflytande leder till bra integration och är en förutsättning för att motverka främlingsfientlighet, diskriminering och rasism! 

Svenska kollektivavtal ska gälla för arbete utfört i Sverige. Det är grunden för att bevara ordning och reda på arbetsmarknaden och för att motverka lönedumping. Människor ska vara trygga i sina anställningar. Arbetsinnehållet ska utformas så att arbetare inte utsätts för fysisk eller psykisk ohälsa. Ingen ska behöva lämna hus och hem på grund av sjukdom eller arbetslöshet. 

Internationell solidaritet, global rättvisa och fred har präglat oss socialdemokrater under många år. Vi vill ha ett fritt och demokratiskt Sverige som bidrar till alla länders rätt till fred och självbestämmande. Vi motverkar maktmissbruk, rasism och ockupation. Vi anser att ockupationen av Palestina är olaglig. Israel måste omedelbart lämna ockuperade länder. Vi vill ha rättvis värld som lever upp till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. 

Jamal El-Haj

#3 Malmö kommuns riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • höja pensionen för vanligt folk
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver