Jamal El Mourabit

Jamal El Mourabit

#4på Region Stockholms fullmäktigelista
#15 på riksdagslistan i Stockholms stad

Jag heter Jamal El Mourabit och är 47 år. Jag har jobbat som målare i 23 år, men just just nu arbetar jag som ombudsman hos Fastighetsanställdas förbund.

Jag kandiderar för att jag vill ha en jämlik vård för alla medborgare oavsett bostadsort eller storleken på plånboken. Jag kandiderar också för att jag vet vad en bra a-kassa betyder för en vanlig knegare och vad en fungerade sjukförsäkringen betyder när kroppen säger ifrån.

Därför ställer jag upp

Mitt syfte med min kandidatur är att ge en röst åt vanliga arbetare och verka för en politik för vanliga människor. Människor ska inte drivas till fattigdom för att jobbet försvann eller kroppen inte länge orkar lika mycket.
Ett jämlikt och jämställt samhälle tjänar alla på, därför ska ett jämställt och jämlikt perspektiv genomsyra politiken. Ett viktigt steg i denna riktning är att verka för allas rätt till heltidsanställning.

Jamal El Mourabit

#4på Region Stockholms fullmäktigelista
#15 på riksdagslistan i Stockholms stad

Jag kommer driva att:

 • ställa om Sverige till framtidens jobb
 • ta bort de otrygga anställningarna
 • öka resurserna till välfärden
 • stärka vården och omsorgen
 • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
 • höja pensionen för vanligt folk
 • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
 • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
 • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
 • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
 • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
 • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
 • höja straffet för de som utsätter anställda för brott
 • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver