Jan Lahti

Jan Lahti

#20 Västernorrlands läns Riksdagslista
#10 Sundsvalls fullmäktigelista

Jag heter Jan Lahti och arbetar som utredare på CSN, där jag också är fackligt förtroendevald på central nivå. Utöver detta är jag även studie ansvarig i Seko Mellannorrland. Jag har en masterexamen i statsvetenskap, en högskoleexamen i finska samt fördjupade studier i arbetsrätt på Lunds universitet. Att kunna kombinera arbetsliv, familjeliv och politiskt engagemang är essentiellt för mig i det viktiga arbetet att göra samhället bättre.

Därför ställer jag upp

Jag vill se ett samhälle med mindre klyftor, där det inte spelar någon roll varifrån du kommer eller vilken bakgrund du har. Alla ska ha samma förutsättningar att utvecklas. Förskola/skola är där mycket viktiga beståndsdelar, men minst lika viktigt är även att du har möjlighet att utvecklas i dina fritidsaktiviteter, oavsett vilken storlek på plånboken dina föräldrar har. Jag vill verka för en jämställd och jämlik skola som möter och stimulerar barns olika behov och som bereder våra framtida vuxna för ett långt och hållbart arbetsliv. Organiserade fritidsaktiviteter ska vara en självklar komponent i varje barns fritid. Inom arbetslivet vill jag stärka anställningstryggheten. Den svenska modellen, där fack och arbetsgivare formar arbetslivet, måste försvaras och utvecklas.

Jan Lahti

#20 på Västernorrlands läns Riksdagslista
#10 på Sundsvalls fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.

Frågor vi driver