Jane Åberg

Jane Åberg

#19 Göteborgs regionlista

Jag heter Jane Åberg och bor i Fiskebäck i Västra Frölunda och är administratör på LO-distriktet i Västsverige. Jag har förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i regionen där jag sitter i Regionfullmäktige, Göteborgs Hälso och Sjukvårdsnämnd och James F Dicksons Minnesfond. Jag vill få in mer av det fackliga perspektivet i de beslut som tas.

Därför ställer jag upp

Jag vill att det ska vara vård efter behov och inte efter plånbok.
Verksamheterna i sjukvården ska få ut alla sina pengar och inget ska sparas på hög som tillhör verksamheterna. Det gäller även sjukhusen. Mer personal behövs i sjukvården med bättre löner. Då gör vi arbetet mer positivt när medarbetarna får fler arbetskamrater. Jag vill också driva att vi skall ha svenska kollektivavtal på de upphandlingar vi gör i vården.

Jane Åberg

#19 Göteborgs regionlista

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver