Jarkko Pekkala

Jarkko Pekkala

#14 på Kalmar läns riksdagslista

Jag heter Jarkko Pekkala och bor i Eriksmåla. Arbetar med arbetsmiljöfrågor och är IF Metallare. Bor med dotter på 17 år och tre katter. Gillar att lyssna på poddar som tar upp samhällsfrågor.

Därför ställer jag upp

Alla ska känna sig trygga i vårt gemensamma samhälle och det ska finnas trygghetssystem värda namnet den dagen vi är i behov av hjälp eller stöd. Trygghet skapar vi tillsammans: medborgare, fackföreningsrörelsen, politiker, förenings- och näringsliv.

Alla äldre förtjänar en god omsorg med en meningsfull vardag. För att de ska kunna få detta krävs att det är bra arbetsvillkor med en sund arbetsmiljö för att alla orka ett helt arbetsliv med en trygg pension efter avlutat arbetsliv.

Arbetslivet förändras ständigt och allt ökande takt, vi behöver ge ytterligare möjligheter att utbilda och utveckla oss under hela livet.

Jarkko Pekkala

#14 på Kalmar läns riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver