Jenni Strand

Jenni Strand

#1 på Gullspångs lista

Jag heter Jenni Strand och jobbar som undersköterska inom äldreomsorgen i Gullspångs kommun. Jag har varit fackligt aktiv i många år men tar nu klivet in i politiken och fortsätter kampen för ett bättre samhälle för oss alla.

Därför ställer jag upp

Gullspångs kommun är fantastisk på många sätt men vi har utmaningar som många andra. Vi behöver stärka välfärden för det är svaret på ett tryggare och starkare samhälle. Det ger människor möjligheter och samhället tillväxt. Det handlar om resurserna och det handlar om att alla ska ha förutsättningar att kunna och orkar arbeta ett helt arbetsliv. Vi behöver reformera skattesystemet, se över fördelningspolitiken och stoppa vinsterna i välfärden så att alla kommuner, oavsett storlek, ska få samma möjligheter att erbjuda välfärd och service av hög kvalité.

Jenni Strand

#1 på Gullspångs lista

Jag kommer driva att:

  • höja pensionen för vanligt folk
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • stärka vården och omsorgen
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver