Jennie Öhman

Jennie Öhman

#18 på Värmdös kommunfullmäktigelista
#9 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Öst
#43 på riksdagslistan i Stockholms län

Mitt namn är Jennie Öhman. Jag är kommunalare och arbetar i skolan.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen eftersom jag vill förbättra arbetsvillkoren för oss som arbetar inom välfärdens yrken. Jämställdhet ska finnas med i alla politiska beslut. En fungerande välfärd med tillräcklig bemanning och en god arbetsmiljö ska vara självklart. Idag är det inte så. Svensk jämställdhet har kommit långt men vi ser att trenden vänder. Livslängden för LO-kvinnor har börjat att sjunka. Många kvinnor orkar inte arbeta heltid eller framförallt arbeta hela vägen till pension. Det vill jag vara med och ändra på.

Jennie Öhman

#18 på Värmdös kommunfullmäktigelista
#9 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Öst
#43 på riksdagslistan i Stockholms län

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver