Jenny Sjöström

Jenny Sjöström

#23 på Växjös kommunlista

Jag heter Jenny Sjöström, är kommunalare och bor på Teleborg i Växjö tillsammans med min sambo Ola och våra två barn. Jag arbetar som Undersköterska vid Centrallasarettet i Växjö och är ordförande för Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg. Sedan 2018 är jag också Socialdemokratisk ersättare i Nämnden för arbete och välfärd.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige för att kunna påverka samhället i en riktning för solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Dessa värderingar är grundläggande för socialdemokratin och detta är anledningen till mitt politiska engagemang. I Kommunfullmäktige kommer jag att lyfta frågor som gagnar vanliga människor. Jag tänker på att vi måste ha en god offentlig förskola- och skola för våra barn och ungdomar. Likaså vill jag i en S-ledd majoritet vara med och driva fram en god omsorg för våra äldre och våra medborgare med funktionsvariationer. I vårt Växjö vill jag också se en integration där alla människors lika värde är avgörande oavsett om ditt efternamn är Svensson, Karlsson, Krasniqi eller Hassan.

Jenny Sjöström

#23 på Växjös kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet

Frågor vi driver