Jerry Johansson

Jerry Johansson

#13 på Partilles lista

Jag heter Jerry är 62 år sambo, jag arbetar inom livsmedelsindustrin. På fritiden umgås vi så ofta det går med min sambos son och hans två barn på 2 och 4 år.

Därför ställer jag upp

Jag vill att svenska kollektivavtal skall gälla på den svenska arbetsmarknaden.
Heltid vara en rättighet på alla områden i både i kommunen och regionen.
Kommun och region skall vara en attraktiv arbetsplats.

Jerry Johansson

#13 på Partilles lista
#25 på Göteborgsområdets riksdagslista
#30 på Göteborgsområdets lista till Västra Götalandsregionen

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver