Jim Svensk Larm

Jim Svensk Larm

#5 på Riksdagslistan i Gävleborg
#7 Kommunlistan i Hudiksvall

Jag heter Jim Svensk Larm och jobbar i pappersindustrin sedan 16 år. Jag engagerar mig politiskt för att öka tryggheten i samhället.

Därför ställer jag upp

Jag vill höja pensionerna och förbättra arbetsmiljön så alla orkar jobba fram tills pensionsåldern.

Jag vill vara med och utveckla skolan så att fler elever går ut skolan med godkända betyg. Resurserna till välfärden behöver öka för att stärka skolan, äldreomsorgen och sjukvården.

En lokal fråga jag driver är rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är inte bara en fråga i min kommun utan i hela landet. Därför vill jag vara med och öka möjligheten för ensamstående föräldrar att ta jobb på obekväma arbetstider genom att exempelvis erbjuda nattis i hela landet.

Jim Svensk Larm

#5 på Riksdagslistan
#7 på Kommunlistan

Jag kommer driva att:

  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen;

Frågor vi driver