Jimmy Mårtensson

Jimmy Mårtensson

#14 på Sigtunas kommunfullmäktigelista

Jag heter Jimmy Mårtensson och är lagerarbetare. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att förbättra arbetsmiljön i vårt samhälle.

Därför ställer jag upp

Jag heter Jimmy Mårtensson. Jag har genom egna erfarenhet och ifrån kamrater sätt hur illa många av oss har det är ute i arbetslivet. Vi är mer pressade, vi har mindre resurser, och mer förväntas av oss. För många av oss känns det som att det aldrig tar slut. Nu räcker det!
Jag känner att något måste göras och därför ställer jag upp i kommunfullmäktige för att göra allt jag kan för att få stopp på vansinnet.

Jimmy Mårtensson

#14 på Sigtunas kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • ställa om Sverige till framtidens jobb

Frågor vi driver